Kurser hösten 2019

Ladda ned kursblad som pdf – klicka här

Liftutbildning      
I samarbete med MA-system

17 oktober grundkurs & uppdatering
21 november grundkurs & uppdatering
Utbildningen tar 1 dag och omfattar både teori och praktik. Kursen följer ställda myndighetskrav och täcker samtliga plattformstyper. Efter genomförd utbildning och godkända prov erhåller deltagarna ett personligt intyg. I avgiften 2100:- (grund) och 1600:-  (uppdatering) exkl. moms ingår kursmaterial, fika och lunch. Begränsat antal platser.

Heta arbeten
I samarbete med TA-utbildning

12 november
Utbildningen ger kunskap som krävs för att utföra förebyggande åtgärder vid Heta arbeten, så att risken för brand eller andra skador minimeras. Samtliga stora försäkringsbolag ställer krav på Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Efter genomgången utbildning får deltagare ett utbildningsbevis från Svenska Brandskyddsföreningen, i form av ett certifikat För Heta Arbeten som är giltig i fem år. Utbildningen tar 1 dag. I avgiften 3100:- exkl. moms ingår kursmaterial, fika och lunch.

Fallskyddsutbildning
I samarbete med MA-system

14 november
Utbildningen vänder sig till dig som skall ändvända personligt fallskydd. Utbildningen tar cirka 6 timmar och innefattar både teori och praktik. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 arbete på höjd och räddning. Efter godkända prov erhålls ett personligt intyg. I avgiften 1900:- + moms ingår kursmaterial och fika.

Arbete på väg, enl. TDOK 2018:0371
I samarbete med TA-utbildning

10 oktober Steg 1.1+1.2+1.3+2.1 
Denna kurs är en kombinationsutbildning av steg 1.1-1.2-1.3-2.1.

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en passande vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer. Exempelvis montering av vägräcke, lägga kantsten, medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav.

15-16 oktober Steg 2.2
Personal som utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats. Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering, exempelvis handhavande av trafiksignal. Leda och instruera personal med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lots. 

Efter genomförd utbildning och godkända prov erhåller deltagarna ett personligt intyg.
I avgiften 2350:- (Nivå 1.1+1.2+1.3+2.1) och 6500:- (Nivå 2.2) exkl. moms ingår kursmaterial, fika o lunch. Begränsat antal platser.

Ställningsutbildning
Allmän (2-9m.)
I samarbete med TA Utbildning

 28 oktober
Utbildningen tar en dag och innefattar både teori och praktik. Kursen följer ställda myndighetskrav. Efter genomförd utbildning och godkänt prov erhåller deltagarna ett certifikat från Sveriges Byggindustrier.

I avgiften 2300:- exkl. moms ingår kursmaterial, fika och lunch. Begränsat antal platser.

Ladda ned kursblad som pdf – klicka här