Kurser våren 2018

Kurserna för våren 2018 är klara.
Se nedan

Frågor och anmälan:
Tfn: 0515-800 60
Mail: info@hyrtjanstfalkoping.se

Ladda hem kursbladet som pdf

Liftutbildning

Onsdag 11 april 2018 grundkurs & uppdatering

Torsdag 3 maj 2018 grundkurs & uppdatering

I samarbete med MA-system
Utbildningen tar 1 dag och omfattar både teori och praktik. Kursen följer ställda myndighetskrav och täcker samtliga plattformstyper. Efter genomförd utbildning och godkända prov erhåller deltagarna ett personligt intyg. I avgiften 2100:- (grund) och 1600:- (uppdatering) exkl. moms ingår kursmaterial, fika och lunch. Begränsat antal platser.

 

Ställningsutbildning

Torsdag 16 april 2018

Allmän (2-9m.)

I samarbete med TA Utbildning
Utbildningen är teoretisk och omfattar 1 dag. Kursen följer ställda myndighetskrav.
Efter genomförd utbildning och godkänt prov erhåller deltagarna ett certifikat från Sveriges Byggindustrier.
I avgiften 2300:- exkl. moms ingår kursmaterial, fika och lunch. Begränsat antal platser.

 

BAS P & BAS U

Onsdag – torsdag 25-26 april 2018

I samarbete med TA Utbildning
Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Vår kurs vänder sig till skyddsombud, byggherrar och personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis för byggarbetsmiljösamordnare. I avgiften 6500:- exkl. moms ingår kursmaterial, fika och lunch. Begränsat antal platser.

 

Arbete på väg

Nivå 1 & 2 fredag 6 april 2018

Nivå 3 A måndag-tisdag 9-10 april 2018

I samarbete med TA Utbildning
Kurserna vänder sig till dig som skall utföra arbete inom vägområdet. Nivåerna bygger på varandra och för att få gå en högre nivå ska man först gått den lägre nivån.

Nivå 1:
Grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete.

Nivå 2:
Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Kursen ger behörighet att utrusta och utmärka sitt egna fordon. Personal med kompetens enligt Nivå 2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Nivå 3A. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationskurs.

Nivå 3A:
Kompetenskrav för utmärkningsansvarig (utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten)
Gäller även för personal inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande.

Kurstid:
Nivå 1 och 2 (kombinationskurs) 1 dag.
Nivå 3A 2 dagar.

Efter genomförd utbildning och godkända prov erhåller deltagarna ett personligt intyg.

I avgiften 2350:- (Nivå 1 och 2) och 6500:- (Nivå 3A) exkl. moms ingår kursmaterial, fika o lunch. Begränsat antal platser.                      

Fallskyddsutbildning

Torsdag 12 april 2018

I samarbete med MA-system
Utbildningen vänder sig till dig som skall använda personligt fallskydd. Utbildningen tar cirka 6 timmar och innefattar både teori och praktik. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 arbete på höjd och räddning. Efter godkända prov erhålls ett personligt intyg. I avgiften 1800:- + moms ingår kursmaterial och fika. Begränsat antal platser.

 

Liftutbildning Hyrtjänst 2018