Utbildning

Se aktuella datum för hösten här
FÖRARKURS MOBILA ARBETSPLATTFORMAR

Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Fel hantering eller bristande kunskap om riskerna är ofta orsaken. Vår utbildning lär ut en säkrare hantering av mobila arbetsplattformar och hjälper dig minska antalet olyckor. Våra kurser bygger på lång erfarenhet och tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO l 8878.

Kursen anordnas i samarbete med MA-System.

STÄLLNINGSUTBILDNING – ALLMÄN (2 – 9 M)

Utbildningen vänder sig till alla som uppför, river eller förändrar en byggställning. Kursen vänder sig även till  t.ex. arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt ställningar.

Utbildningen följer arbetsmiljöverket föreskrift AFS 2004:4 och riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier (Bi) samt rådet för bygg kompetens (RBK).

Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis med Sveriges Byggindustrier och Rådet för Bygg Kompetens stämpel.

Kursen anordnas i samarbete med TA Utbildning.

FALLSKYDDSUTBILDNING

Kursen vänder sig till alla som arbetar på tak eller andra höga höjder samt arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.

Efter genomförd utbildning och godkända prov utfärdas ett personligt intyg till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Kursen anordnas i samarbete med MA-System.

SÄKRA LYFT

Sedan den första Juli 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att använda lyftanordningar och lyftredskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls ett personligt intyg.

Kursen anordnas i samarbete med MA-System.

ARBETE PÅ VÄG – NIVÅ 1, 2 & 3A

Kurserna vänder sig till som skall utföra arbete inom vägområdet. Nivåerna bygger på varandra och för att få gå en högre nivån.

Nivå 1: Grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete.

Nivå 2: Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Kursen ger behörighet att utrusta och utmärka sitt egna fordon. Personal med kompetens enligt nivå 2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt nivå 3A. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationskurs.

Nivå 3A: Kompetenskrav för utmärkningsansvarig (utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten) Gäller även för personal inom BAS-P och BAS-U:s ansvars område med ett ansvarsåtagande.

Kurstid: Nivå 1 & 2 (kombinationskurs) 1 dag. Nivå 3a 2 dagar.

Efter genomförd utbildning och godkända prov erhåller deltagarna ett personligt intyg.

Kursen anordnas i samarbete med TA Utbildning.

SÄKER GAS OCH EGENKONTROLL GAS SVETSUTRUSTNING

Enligt arbetsmiljöverket föreskrifter 2002:1 skall fortlöpande tillsyn utföras minimum var 6:e månad och journalföras an särskild utsedd och utbildad personal. Utbildningen avser gaserna acetylen, oxygen och gasol. Efter genomförd utbildning har kursdeltagaren teoretisk och praktisk kunskap om gasernas egenskaper och hantering av svets-, och skärutrustning samt att utföra fortlöpande tillsyn (egenkontroll) enligt regelverket. För att deltaga i kursen krävs det god kännedom om svets och skärutrustning.

Efter genomförd utbildning och godkänt prov erhåller deltagarna ett personligt intyg.

Kursen anordnas i samarbete med AGA Gas AB.

TRUCK & HJULLASTAR UTBILDNING

Utbildningen vänder sig till alla som använder truck eller hjullastare i sitt arbete. Vår utbildning följer branschens riktlinjer och läroplan TLP 10. För att kunna deltaga i denna utbildning krävs det viss erfarenhet och körvana av truck och hjullastare.

Kurstiden är 2 dagar och omfattar både teori och praktik. Truckkörkort efter godkända teoretiska och praktiska prov utfärdas i TYA:s regi.

Kursen anordnas i samarbete med TA Utbildning.