Verksamhet

Hyrtjänst i Falköping är idag Falköpings ledande uthyrare av maskiner och utrustning för ny- och ombyggnationer av befintliga anläggningar. Vårt breda utbud av maskiner och utrustning ger dig rätt produkter vid varje tillfälle. Tillsammans med våra leverantörer hjälper vi dig att hitta optimala lösningar och utveckla nya.

Vi är idag ett modernt och miljömedvetet uthyrningsföretag. Att fortlöpande uppdatera vår maskinpark och övrig utrustning efter marknadens krav både vad gäller miljö och teknik är en självklarhet för oss. På Hyrtjänst är miljöfrågor en del av vardagen och vi anpassar succesivt verksamheten till att bli en del av det naturliga kretsloppet.

Verksamheten bedrivs i egna lokaler på Nordmannagatan i Falköping, där vi har funnits sedan 1991 och sysselsätter idag 6 personer.